Vår policy

Vår dataskydds- och integritetspolicy redogör för hur vi kommer att använda de personuppgifter som du lämnar till oss, dels via webbplatsen och dels när du använder våra tjänster. Det är viktigt att du läser denna policy noggrant. Genom att använda webbplatsen eller genom att använda våra tjänster, ger du ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med villkoren i denna dataskydds- och integritetspolicy.

Vi samlar in personuppgifter från dig på olika sätt, bland annat när du anlitar oss för inredningstjänster, träffar oss på konsultation, deltar i tävlingar eller på andra sätt medverkar i olika aktiviteter på webbplatsen.

Här nedan kan du läsa om policyn i sin helhet samt hitta information till vem du ska kontakta om du har ytterligare frågor eller vill att vi raderar alla personuppgifter om dig.

SÅ HÄR SPARAR OCH SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER

Dataskydds- och integritetspolicy

Att din personliga integritet är viktig är en självklarhet för oss och vi tar hanteringen av dina personuppgifter på största allvar. Den här data- och integritetspolicy handlar om hur vi på Home Stories samlar in och behandlar personuppgifter från dig och för vilka ändamål. Här kan du också läsa vilka rättigheter du som kund har gentemot oss och hur du kan utöva dem. Om du har frågor om vårt integritets- och dataskydd får du gärna kontakta oss på info@homestoires.se.

Policyn gäller för varje person som delar personuppgifter direkt eller indirekt med Home Stories (”Home & Stories Atelier AB”, ”vi”, ”oss”), i kontakt med någon av våra anställda eller leverantörer, eller genom användning av våra webbsidor, mejladresser eller andra tjänster. Genom att använda våra tjänster godkänner du vår dataskydds- och integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter.

Vad hämtar vi in för personuppgifter och hur?

I kontakt med oss kan du ge oss information direkt eller indirekt. Det kan vara:
– Kontaktuppgifter och liknande personinformation. Namn, adress, mejladress och telefonnr, personnummer. Även uppgifter som du förmedlar muntligt registreras i vår kunddatabas för att vi ska kunna ge bästa service.
– Information om bostäder/lokaler. Bostäder/lokaler där vi inrett eller stylat eller där vi haft konsultation för eventuell inredning eller styling.

Vad är cookies och hur använder vi den insamlade informationen?

När du använder våra tjänster kan vi även komma att samla in uppgifter som dessa:
– Cookies och annan spårningsinformation. IP-adress, tidszon, webbläsarinställningar.

Användning av cookies på vår Webbplats. En cookie är en datafil som skickas från en webbplats och sparas på din hårddisk av din dators webbläsare. Cookien innehåller information så att den kan känna igen din dator när du besöker webbplatsen på nytt. När du besöker homestories.se och alla Home Stories webbsidor skickar vi dig en cookie. En cookie används av oss på följande sätt:

– Kunna identifiera dig som en unik besökare. När du besöker oss igen kan vi matcha dina intressen utifrån dina tidigare besök samt för att undvika att upprepa annonser eller annat material som du bara ska mötas av en gång.

– I sammanställandet av anonym statistik som vi använder till dataanalys och ger oss kunskap om hur du använder webbplatsen. Så att vi kan förbättra webbplatsen strukturellt och funktionsmässigt. Genom denna information kan man inte ta fram uppgifter om din identitet.

– När vi behöver tillhandahålla information till tredjeparts tjänsteleverantörer som ansvarar för säkerhet och för att låta våra tredjeparts tjänsteleverantörer, ansvariga för säkerhet och kontroll av uppgiven identitet.  Exempelvis vid inloggning, vid kommunikation mellan två system eller vid utväxling av meddelanden mellan användare. Att samla in viss information om ditt besök på webbplatsen och det verktyg som används för att få tillträde till webbplatsen, exempelvis IP-adress, webbläsare och tidsinställningar är endast för säkerhets- och behörighetsändamål och för att upptäcka misstänkta beteendemönster i samband med webbplatsen eller ditt konto. Sådan information är enbart relaterad till den enhet som bereder tillträde till webbplatsen och är inte personligt identifierbar.

Följande typer av cookies kan komma att användas på webbplatsen, (i) ”session cookies”, vilket är temporära cookies som finns kvar i cookie-filen på din webbläsare tills du lämnar webbplatsen, och (ii) ”persistent cookies”, vilka finns kvar i cookie-filen i din webbläsare betydligt längre (hur länge beror på giltighetstiden för den specifika cookien).

Vad gör vi med dina personuppgifter?

För att vi ska kunna hjälpa dig med vårt utbud av tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter för följande ändamål [laglig grund inom hakparentes]:

– Vi upprättar avtalshandlingar och liknande dokument när du köper tjänster eller varor via oss. [fullgörande av avtal]
– Vi tillhandahåller våra tjänster, och utför och förbättrar våra kundåtaganden. Exempel: Intressebanken, marknadsföring, kundenkäter, eventinbjudningar. [intresseavvägning]

– Vi kommunicerar med dig och ger dig den bästa service vi kan utifrån vår gemensamma historik. Exempel: nyhetsbrev, marknadsföring. [intresseavvägning]

– Vi lagrar viss information under så lång tid som lag och praxis kräver. Exempel: kontrakt i för ett visst projekt, fakturor. [uppfylla rättslig förpliktelse]
– Vi gallrar och raderar när det behövs. [uppfylla rättslig förpliktelse]

Vad gör vi INTE med dina personuppgifter?

Vi kommer inte att sälja eller på annat sätt förmedla dina personuppgifter till tredje

part utöver vad som anges i denna policy om vi inte har ditt tillstånd att göra det.

Vilka andra kan dina personuppgifter komma att delas med?

Vi kan komma att dela dina uppgifter med utvalda tredje parter enligt beskrivningen som följer. Vi ser då alltid till att vidta alla rimliga åtgärder för att vara säkra på att dina uppgifter behandlas tryggt och säkert.

Leverantörer. Vi kan komma att dela vissa av dina personuppgifter, främst kontaktuppgifter, med leverantörer eller underleverantörer för att kunna utföra våra avtalsmässiga åtaganden gentemot dig. Det kan vara t ex en fotograf som fotograferar din bostad inför försäljning eller en städfirma som flyttstädar din bostad.

Myndigheter. Vi kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt det.

Överföring till länder utanför EU/EES. Vi gör generellt ingen överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES. Om omständigheterna i ett enskilt fall kräver att vi överför personuppgifter till ett sådant land, t ex för att du som köpare eller säljare befinner dig där, kommer vi att inhämta berörda parters samtycke först, och/eller på andra sätt säkerställa att överföringen är laglig.

Överföring till tredje part. Personuppgifter lagras och hanteras hos samarbetspartner såsom systemleverantörer, molntjänstleverantörer, webbyråer och liknande partner för att vi ska kunna utföra vårt arbete. Samtliga samarbetspartner har undertecknat avtal som säkerställer att de uppfyller alla lagkrav gentemot oss och dig som kund. Bl av har de sekretessåtaganden som skyddar dina uppgifter. Vi kommer inte att dela dina personuppgifter med tredje part på något sätt som står i strid med angivna ändamål och lagliga grunder.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina uppgifter sparas bara så länge som de är relevanta för vår kontakt. Vi genomför regelbundna gallringar för att se till att hålla lagringstiderna till ett minimum.

Vissa uppgifter kan sparas i upp till 7 resp 10 år, pga lagkrav på dokumentation av avtal och bokföringsåtgärder. Det gäller de uppgifter som förekommer i avtal, uppdrag och andra kontrakt, samt i fakturor och liknande bokföringsdokument.

Dina rättigheter

Du har enligt lag rätt att

– få ett kostnadsfritt registerutdrag i textform med de alla personuppgifter vi har om dig. En del uppgifter kan du även få i ett format som är lätt att elektroniskt överföra till en annan leverantör; det gäller främst uppgifter som du själv försett oss med (exempelvis kontaktuppgifter).

– rätta och komplettera dina uppgifter om de skulle visa sig vara felaktiga eller ofullständiga.

– få personuppgifter raderade ur våra register om de inte längre är nödvändiga för de syften de samlades in för. (Det kan finnas rättsliga skyldigheter i skattelagstiftning och bokföringslagar som gör att vi kan vara tvungna att spara vissa uppgifter en längre tid. Exempel på sådana uppgifter kan vara ditt namn och personnummer om du ingått avtal med oss eller via oss, och fakturainformation.)

– invända mot att vi behandlar dina uppgifter, och tacka nej till direkt marknadsföring och eventuell automatiserat beslutsfattande inklusive profilering.

Om du anser att vi inte har uppfyllt dina rättigheter enligt lagen, har du rätt att överklaga till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för personuppgiftsärenden. Kontaktuppgifter finns på www.datainspektionen.se.

Kontakta oss om dataskydd

När det gäller frågor om personuppgiftsbehandling kan du mejla oss på info@homestories.se

Personuppgiftsansvarig är Home & Stories Atelier AB som har sitt säte i Stockholm.
Adress:

Home & Stories Atelier AB
Torsgatan 40
113 62 Stockholm

Ansvarig för vår personuppgiftsbehandling är Johanna Erkers, 0708-886468, johanna@homestories.se

Dataskydds- och integritetspolicyn uppdaterades senast 13 juni 2022.

SÄG HEJ

Välkommen att boka tid för konsultation eller att besöka vårt showroom. Här kan du i lugn miljö se de senaste nyheterna från många av våra samarbetspartners eller bara titta/känna på färg- och tygprover.

Du hittar oss i Vasastan i Stockholm.

Ring oss: 08-121 580 50
Maila oss: info@homestories.se
Besök oss: Torsgatan 40

Johanna Erkers i Stockholm, SE på Houzz